25 เมษายน 63 จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

timeline 20200425 110931

25 เมษายน 63 จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

 4

วันที่ 25 เมษายน 2563  ผู้อำนวยการศูนยืเมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้จิตอาสา เข้าร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาด เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์