22 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมปลูกต้นไม้

187475

22 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมปลูกต้นไม้

 1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณรอบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์