29 พฤษภาคม 2563 แต่งชุดผ้าไหมไทย

S 2572291

29 พฤษภาคม 2563 ชุดผ้าไหมไทย

 3

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายไพรัตน์ รูปคมผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมกันสืบสาน และอนุรักษ์ การแต่งกายด้วยชุดผ้าไหม