2 มิถุนายน 2563 ตรวจติดตามสถานการณ์แปลง

140244

2 มิถุนายน 2563 ติดตามสถานณการณ์แปลง

 1

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายจักรกริช ตรีบวรกุศล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางศิริรัตน์ กล้าหาญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุรศักดิ์ พิมพาชาติ นักเกษตร ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านโคกเมือง อ.ประโคนชัยและบ้านยายแย้ม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์