23 กรกฎาคม 2563 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

timeline 20200723 091709

23 กรกฎาคม 2563 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 3

วันที่ 23 กรกาคม 2563 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์กล่าวถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   และร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความกตัญญุตาและเทิดทูน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  ณ ตึกอำนาวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์