11 สิงหาคม 2563 ประชุมกลุ่มสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านกลางสามัคคี

12392

11 สิงหาคม 2563 ประชุมกลุ่มสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านกลางสามัคคี

 2

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายพิศาลเอี่ยมศิริ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมกลุ่มสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านกลางสามัคคี ณ ที่ทำการกลุ่มธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านกลางสามัคคี อ.สังขะ จ.สุรินทร์