20 สิงหาคม 2563 ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนการทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขาย ( MOU)

timeline 25630820 145536 

20 สิงหาคม 2563 ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนการทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขาย ( MOU)

 3

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มควบคุมคุณภาพ นำโดยนายทิพัด พวงสด นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนการทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขาย ( MOU) ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ