14 กันยายน 2563 สรุปผลการดำเนินการ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว

timeline 25630914 212816

14 กันยายน 2563 สรุปผลการดำเนินการโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 63

 2

วันที่  14 กันยายน 2563 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น