จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ

saipin 8 of 11

15 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ

15fab60

               วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนายธวัช  สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลจานแสนไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ได้ร่วมจัดนิทรรศการ และให้การปรึกษาด้านการผลิตข้าวให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน