โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ข้าว)

DSC09204

16 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต  โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ข้าว)

16feb60

               วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิศาล เอี่ยมศิริ ผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต  โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแลงใหญ่(ข้าว) ณ.ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ