นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานแปลงใหญ่(ข้าว)

24

24 กุมภาพันธ์ 2560 นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานแปลงใหญ่

24.02

              

            24 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานแปลงใหญ่(ข้าว) พร้อมมอบเงินสนับสนุนสินเชื่อโครงการเกษตรแปลงใหญ่ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่บริหารจัดการแปลงใหญ่ จำนวน 5 กลุ่ม รวมเป็นเงิน 45 ล้านบาท และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษของเกษตรกรสมาชิก ณ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวอินทรีย์บ้านอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ   

            โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ 

          ในการนี้ นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล  รองอธิบดีกรมการข้าว และนายธนาบูรณ์ สุขปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เป็นผู้แทนกรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่(ข้าว) กิจกรรม “ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์”