วันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาส ครบ 11 ปี

15api60

16 มีนาคม 2560 วันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาส ครบ 11 ปี

15apil2560

                       วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายธนาบูลย์ สุขปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน "วันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาส ครบ 11 ปี" โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงแม่โพสพ พิธีไหว้ศาลพระภูมิ พิธีไหว้เจ้าที่ และชมนิทรรศการ "11 ปี กรมการข้าว สานต่อข้าวไทยใต้ร่มพระบารมี" ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร      วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายธนาบูลย์ สุขปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน "วันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาส ครบ 11 ปี" โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงแม่โพสพ พิธีไหว้ศาลพระภูมิ พิธีไหว้เจ้าที่ และชมนิทรรศการ "11 ปี กรมการข้าว สานต่อข้าวไทยใต้ร่มพระบารมี" ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร