งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2560

15apil60

15 มีนาคม 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2560 อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

15apil2560

              วันที่ 15 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอยางชุมน้อย  หมู่ที่ 5 บ้านโนนติ้ว ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ