วิทยากรให้ความรู้เกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการปฏิบัติในกระบวนการผลิตที่ดี

23apil60

23 มีนาคม 2560 ให้ความรู้เกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการปฏิบัติในกระบวนการผลิตที่ดี

23apil2560

              วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ เป็นวิทยาการให้ความรู้เกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการปฏิบัติในกระบวนการผลิตที่ดี ณ บ้านปลาข่อ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ