ประกวดกลุ่มนาแปลงใหญ่ต้นแบบระดับกลุ่มจังหวัด

13apil60

13 มีนาคม 2560 ประกวดกลุ่มนาแปลงใหญ่ต้นแบบระดับกลุ่มจังหวัด

13apil2560

              

            วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายธนาบูลย์ สุขปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ ร่วมร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประกวดกลุ่มนาแปลงใหญ่ต้นแบบระดับกลุ่มจังหวัด ณ  วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ