ประชุมชี้แจงและคัดเลือกเกษตรกรการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

100460 1

10-11 เมษายน 2560 ประชุมชี้แจงและคัดเลือกเกษตรกร ในการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

100460

              

วันที่ 10-11 เมษายน 2560 นายวิชัย มะลิมาตย์  หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ประชุมชี้แจงและคัดเลือกเกษตรกร ในการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ณ บ้านหมากเขียบ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ