ตั้งศูนย์บริการประชาขน

120460 1

12 เมษายน 2560 ตั้งศูนย์บริการประชาขนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น

120460

              

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายธนาบูลย์ สุขปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ พร้อมคณะ จัดตั้งศูนย์บริการประชาขน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แกประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง วันที่ 12-17 เมษายน 2560