ประชุมกลุ่มผู้นำนาแปลงใหญ่และประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

120460 1

20 เมษายน 2560 ประชุมกลุ่มผู้นำนาแปลงใหญ่และประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

200460

              

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายธนาบูลย์ สุขปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมกลุ่มผู้นำนาแปลงใหญ่และประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2560 ณ ห้องประชุมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ