ออกหน่วยงานบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ

250460 1

25 เมษายน 2560 ออกหน่วยงานบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ

250460

    วันที่ 25 เมษายน 2560 นายธวัช  สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดงาน หน่วยงานบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ในการนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ได้ให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร หมู่ที่ 1 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ