ตรวจรับงานก่อสร้างงานงวดที่ 3 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

300560 p1

30 พฤษภาคม 2560ตรวจรับงานก่อสร้างงานงวดที่ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

300560 p2

    30 พฤษภาคม 2560 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล  รองอธิบดีกรมการข้าว ในฐานะประธานตรวจการจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว นายสุรพล ยศเทียม ผู้เชียวชาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ นายธนาบูลย์ สุขปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ นายสมพงษ์ ขานฤทธี หัวหน้ากลุ่มกรรมวิธีการผลิตและโรงงาน นายมงคล จันทร์ประทัด นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตรวจรับงานก่อสร้างงานงวดที่ 3 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ