งานวันถ่ายทอดความรู้ Field day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่10

22june60 1

28 มิถุนายน 2560 งานวันถ่ายทอดความรู้ Field day  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

22june60 2

28 มิถุนายน 2560 นายกรลิตร วรสาร ปลัดอาวุโสอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้ Field day  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560  ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  หมู่10 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงค์ จังหวัดศรีสะเกษ  ในการนี้    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการ เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวและให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน