งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560

22june60 1

22 มิถุนายน 2560 งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปี 2560

22june60 2

22 มิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560 โดยมีนายสำรวย  เกษสกุล นายอำเภอขุขันธ์ ให้เกียติเป็นประธาน และนายธนาบูลย์  สุขปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติร่วมงานและเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 150 คน ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านปรือคัน ตำบลปรือใหญ่  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ