พิธีเปิดงานวางศิลาฤกษ์พระราชทาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

 MG 0315

6 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีเปิดงานวางศิลาฤกษ์พระราชทาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

6fab60

            วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติใน "พิธีเปิดงานวางศิลาฤกษ์พระราชทาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ" ณ บ้านหมากเขียบ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ จัดงานวางศิลาฤกษ์พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งพระราชทานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก