โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ 19 ธันวาคม 2560

191260

 19 ธันวาคม 2560 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ 

191260 1

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ได้ออกจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรที่มาเข้าชมในงาน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานในพิธี ณ โรงเรียนหนองทุ่งศรีสำราญวิทยา หมู่ 2 ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ