รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงาน

batch 1768

7-8 มกราคม 2561 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงาน

collage

วันที่ 7-8 มกราคม 2561 นายธนิต อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษรตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2561 ในการนี้ นายวิชัย มะลิมาตย์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ได้ให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินการภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์