Display # 
Title Author Hits
19 กันยายน 2562 ประกวดกลุ่ม Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 56
17 กันยายน 2562 MOU ข้าวอินทรีย์ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 66
2-5 กันยายน 2562 โครงการรักษาระดับ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 64
20-24 สิงหาคม 62 อบรมสร้างผู้ควบคุมคุณภาพและผู้ตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างมืออาชีพ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 83
20 สิงหาคม 62 ประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 80
8 สิงหาคม 62 ติดตามคณะผู้ตรวจประเมินกระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 78
28 กรกฎาคม 62 งานราชพิธี Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 105
24 กรกฎาคม 62 วิทยากรให้ความรู้ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 92
11 กรกฎาคม 62 วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 93
8 กรกฎาคม 62 เตรียมความพร้อมตรวจประเมินอินทรีย์ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 94