Display # 
Title Author Hits
23 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรี Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 196
16-26 กรกฎาคม 61 GAP Seed Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 151
10 ก.ค.61 ปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 201
21 มิ.ย.61 ประชุมภาคีเครือข่ายนาแปลงใหญ่ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 191
12-15 มิ.ย.61 สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปี 61 Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 233
1 มิ.ย.61 ตรวจติดตามโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 170
18 พ.ค.61 โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 228
10-11 พ.ค.61ติดตามนิเทศงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 235
10 พ.ค.61 แข่งขันสาวไหมและประกวดผ้าไหม Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 199
27 เมษายน 2561 รวมพลังพัฒนาศูนย์ฯ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 179