สถานที่ตั้งและติดต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลเชื้อเพลิง กม.21 ถนนสุรินทร์-ปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์ 32140 โทร. 0-4404-2560 โทรสาร ต่อ 102 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.