Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้ครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 27
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 24
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 152
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดออกจากบัญชี (เพิ่มเติม) Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 57
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดออกจากบัญชี Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 52
ประกวดจัดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) 6 ก.ค.2560 Written by นคร สมุทรทอง 429
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (27 ก.ค. 60) Written by นคร สมุทรทอง 42
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา Written by นคร สมุทรทอง 799
ประกาศ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวออกจากบัญชี (27มิ.ย.2560) Written by นคร สมุทรทอง 412