Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 18
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 269
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 368
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักเกษตร จำนวน 1 อัตรา Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 172
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเกษตร จำนวน 1 อัตรา Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 336
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง รายชื่่ิอผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักเกษตร Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 192
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ) Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 174
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช (ปฏิบัติงานที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ) Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 416
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 291
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ) Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 359