ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเกษตร จำนวน 1 อัตรา

ดูประกาศ