ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ

ดูประกาศ