ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์

ดูประกาศ