ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืชและเงินงบประมาณ

ดูประกาศ