ข่าวกิจกรรม


ทีมงานตรวจสอบโรงเก็บ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ พร้อมทีมงานตรวจสอบโรงเก็บ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-11-30 10:46:22

อ่านต่อ...

ชาว ศมข.สร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์

ทีมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-11-30 10:37:30

อ่านต่อ...

ศมข.สร ประชุมประจำเดือน

การประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคคลกร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-11-10 09:53:09

อ่านต่อ...

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2564 อย่างเป็นทางการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมออกตรวจตัดสินคุณภาออกตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2564 อย่างเป็นทางการ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-11-03 14:18:34

อ่านต่อ...

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-10-15 14:29:08

อ่านต่อ...

การตรวจตัดสินสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2565

เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ร่วมสังเกตการณ์ การตรวจตัดสินสถาบันเกษตรกดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านกระนัง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-10-15 14:16:00

อ่านต่อ...

ศมข.สร ส่งกลุ่มและสถาบันเกษตรกร เข้าประกวด

ศมข.สร ส่งกลุ่มและสถาบันเกษตรกร เข้ารับการคัดเลือกเกษตกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ กรมการข้าว ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-10-15 14:03:51

อ่านต่อ...

ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-10-01 13:55:26

อ่านต่อ...

บุคลากร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ แสดงมุทิตาจิต

บุคลากร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ แสดงมุทิตาจิต และอำลา เนื่องในการเกษียณอายุราชการ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-10-01 13:52:15

อ่านต่อ...

เคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชธงชาติไทย

บุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ จัดกิจกรรม เคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชธงชาติไทย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-10-01 13:42:05

อ่านต่อ...

ถ่ายทำสกุ๊ปศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

บุคลากร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ได้ร่วม การถ่ายทำสกู๊ปศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-10-01 13:16:55

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ลงพื้นที่

เจ้าหน้าที่ ศมข.สร อบรมให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-09-07 14:07:19

อ่านต่อ...