ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    329  

   

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

ประวัติและที่มา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ชื่อเดิม "ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 16 จังหวัดสุรินทร์" สังกัดสำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ 2528 ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ครั้งแรกในฤดูฝน ปี 2529 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 จึงย้ายมาสังกัด สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานที่ตั้ง

            129 หมู่ บ้านรำเบอะ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32140 อยู่กิโลเมตรที่ 21 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ 21 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอปราสาท กิโลเมตร

มีพื้นที่ทั้งหมด 99 ไร่