ข่าวกิจกรรม


Sample project image

เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ลงพื้นที่

งานแปลง กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แปลง ปีการผลิต 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-23 12:12:11

อ่านต่อ...
Sample project image

เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ประชุมงานวิจัยระดับศูนย์

การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานวิจัย ประจำปี 2564 กำหนดเรื่องงานวิจัย ของศูนย์ฯ ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-23 12:04:35

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ และ นายจักรกริช ตรีบวรกุศลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-09 13:23:19

อ่านต่อ...
Sample project image

เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการ

เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนเพียงหลวง 8

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-07 11:54:38

อ่านต่อ...

มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว


ตลาดเมล็ดพันธุ์