ข่าวกิจกรรม


Sample project image

เจ้าหน้าที่ ศมข. สุรินทร์ ร่วมการสัมมนาประจำปี สรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน เพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช

วันที่ 4 - 7 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ ศมข. สุรินทร์ ร่วมการสัมมนาประจำปี สรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน เพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-09-14 15:30:25

อ่านต่อ...
Sample project image

ชาว ศมข. สุรินทร์ ร่วมประชุม เพื่อรับนโยบาย จาก ผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ชาว ศมข. สุรินทร์ ร่วมประชุม เพื่อรับนโยบาย จาก นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการคนใหม่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-09-14 15:27:09

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เข้ารายงานตัว

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เข้ารายงานตัว และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-09-14 15:21:28

อ่านต่อ...
Sample project image

เจ้าหน้าที่ ศมข.สุรินทร์ ร่วมต้อนรับ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ ศมข.สุรินทร์ ร่วมต้อนรับ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ณ ณ บ้านนาสม ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-09-14 15:16:06

อ่านต่อ...

มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว


เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย


รายชื่อตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช